GARCIA MARQUEZ - CAMA VACIA

Metafora sobre la soledad en el amor
Vació de tristeza.